ПОДСЕЋАЊЕ УЧЕНИКА НА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМАМА ЗА УЧЕЊЕ

 Уводне напомене:

И ученици, и родитељи заједно са својим учитељима и наставницима уложили су и даље улажу огроман труд за квалитетну наставу на даљину. Интензивно се ради на обезбеђивању потребних услова за омогућавање потребне подршке и комуникације са ученицима.

С намером да наставимо у овом ритму, да се не уморимо и не стварамо непријатности у време пандемије вирусом, наставници и стручни сарадници ће посебну пажњу обратити на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (непримерени коментари, различити облици дигиталног насиља).

Саветујемо родитељима ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају у процесу онлајн учења. Требало би их што чешће подсећати на културу комуникације и уколико уоче непримерено понашање ученика опоменути их  да је ће такво њихово понашање имати утицаја на оцену из владања на крају школске године.

Наставници и стручни сарадници ће такође подсећати ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележити непримерена понашања, информисати родитеље и уклањати непримерене садржаје.

Уколико школа буде имала сазнања о настављању дигиталног насиља између ученика и поред предузетих мера (информисање родитеља, правила понашања за ученике) у обавези је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и обавести Школску управу, а све с циљем заштите ученика изложених насиљу.


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.