Ученици наше школе су укључени у све наставне и ваннаставне активности које се организују у оквиру школе. У школи постоји Ђачки парламент кога чине ученици 7. и 8. разреда који заједно са наставницама Николином Ерцег и Душицом Ћопић, доносе битне одлуке за решавање значајних питања и проблема ученика.

Сваке школске године бира се Ђак генерације у складу са Правилником о избору Ђака генерације.