Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2021//22. год.

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2020/21. год.

***

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2020//21. год.

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2019/20. год.

***

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2019/20. год.

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2018/19. год.

***

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2018/19. год..

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2017/18. год.

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2017/18. год..

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2016/17. год.

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2016/17. год.

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2015/16. год.

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2015/16. год.

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2014/15. год.

Школски развојни план за период 2015-2020.

Годишњи план рада школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2014/15. год.

Извештај о раду школе ОШ "Вук Караџић" за школску 2013/14. год.