У школи се одржава настава за ниже разреде у савремено опремљеним учионицама. Свака учионица има беле табле, графоскоп, рачунар, ТВ, видео пројектор, цд плејер и потребна наставна средства за наставу у одређеном разреду (словарице, рачунаљке, географске карте, магнетне табле). 

Настава се у матичној школи одржава у две смене, па тако и сваку од ових учионица деле по два одељења. ОЗ се договарају о уређењу учионице, па је тако свака учионица посебна у зависности од креативности учитељица и ученика.

Матична школа има 20 учионица за разредну наставу, а у истуреним одељењима, у Нештину и Визићу има по 2 учионице за комбинована одељења и учионице за предшколце.