Наша школа је опремљена најсавременијим средствима у кабинетима и учионицама за  извођење наставних и ваннаставних активности. Поседујемо спортске терене у кругу школе, библиотеку, родитељски кутак, зубну амбуланту...