Поштовани ученици и родитељи,

због отклањања последица хаварије на систему за грејање настава у школи се неће реализовати током следеће недеље 23 - 27. 11. 2020.