Активност: СТИО је као и обично и за ову школску годину израдио план додатне подршке за ученике којима је она потребна као и план израде иоп-а.

Активност: 20.10.2020. у оквиру стручног усавршавања унутар установе одржана је интерна обука намењена новим наставницима са циљем што боље припреме за рад у инклузивном одељењу.Основни принцип инклузивног образовања јесте прилагођавање наставника/учитеља, стручних сарадника као и прилагођавање самог окружења деци са различитим сметњама у развоју. Поштујући овај принцип, трудимо се да у што већој мери мењамо себе, показујући жељу за цтицањем нових знања из области инклузивног образовања и премену истих у пракси.

 

Free Joomla Lightbox Gallery