На седници Наставничког већа одржаној 30. 10. 2015. године педагог Сања Ралић путем презентације представила је нови Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гласник РС бр.86/2015").

Опширније...

На седници стручног већа разредне наставе учитељица Драгана Милановић и персонални асистент Милена Јовић одржале су презентацију на тему "Инклузивни образовни процес".

На седници Наставничког већа одржаној 25. 9. 2015. године помоћник директора Милан Бељански путем презентације представио је ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШК. 2015/16 ГОДИНУ. 

Опширније...

 PPS3

Po

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.