logo

Од школске 2014/2015. године у нашој школи функционише Тим за вршњачку медијацију.

Ученици шестог, седмог и осмог разреда прошли су обуку за вршњачке медијаторе на којима су стекли вештине активног слушања, ненасилне комуникације и медијације.

ШТА ЈЕ ТО МЕДИЈАЦИЈА?

Укратко, медијација је поступак у коме трећа, неутрална страна помаже особама у сукобу да реше неки проблем на обострано прихватљив и задовољавајући начин.

Циљ медијације је да се сукобу приђе на конструктиван начин, да се стране у сукобу чују и разумеју, разреше сукоб и да дођу до заједничког решења око кога постоји сагласност страна у сукобу и на обострано задовољство.

 

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ МЕДИЈАЦИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ?

Када се ученици сукобе, наставници позивају дежурне медијаторе, који са сукобљеним странама обављају медијацију у Кутку за медијаторе.


AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

Током 2018/2019. године чланови тима за вршњачку медијацију спровели су истраживање о појави насиља у нашој школи. На основу резултата истраживања утврдили су да је у школи заступљено социјално насиље, нарочито у вишим разредима те су осмислили да ураде радионице за ученике шестог разреда са темом "Препознавање социјалног и емоционалног насиља" које су реализоване крајем првог полугодишта.

 

AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2017/2018.

У току 2017/2018. године тим за вршњачку медијацију реализовао је неколико активности.

За ученике трећег разреда у сарадњи са учитељицама чланови тима су током децембра одржали радионице "Бес и шта са њим". 

 

Током маја месеца, за ученике четвртог разреда одржане су радионице "Заштита на друштвеним мрежама", као и предавање за њихове родитеље са истом темом.

 

AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2016/2017.

У школској 2016/2017. планирали смо неколико активности:

У првом полугодишту припремили смо представу о медијацији за ученике првог разреда која је одржана 30.11.2016.

Ако желите да видите како су Вук и Црвенкапа решили свој сукоб уз помоћ медијатора, можете то погледати на нашем YouTube каналу (овде).

У другом полугодишту одржали смо предавање о дигиталном насиљу и заштити на друштвеним мрежама за родитеље ученика од петог и шестог разреда.

Наравно, и даље радимо оно што нам је основна активност, а то је посредовање у сукобу међу ученицима и помажемо им да своје размирице реше на ненасилан начин.

 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Тим за вршњачку медијацију направио је свој акциони план.

Toком октобра и новембра обављена је обука за нове чланове Тима. У циљу промоције Вршњачке медијације, чланови Тима су израдили плакат о Вршњачкој медијацији и снимили кратки филм у коме је представљен процес медијације. (Филмић можете погледати овде

 

На наставничком већу одржаном 3.12.2015. представници Вршњачког тима за медијацију упознали су наставнике са процесом медијације и функционисањем Тима.

Током децембра представници Тима за вршњачку медијацију одржали су презентације за ученике од I до VIII разреда како би сви ученици упознали медијаторе и њихову улогу у решавању сукоба међу вршњацима.

У другом полугодишту у сарадњи са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања реализована је радионица "Moj бес" за млађе основце. Радионица за ученике прве смене је одржана 5.4.2016. а радионица за ученике друге смене 6.4.2016.

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery