Наша зборница је опремљена савременим техничким средствима (ТВ, 3 рачунара- на којима наставно особље уноси оцене у Ес Дневник и припрема се за наставу).

Одлуком Наставничког већа, наставно особље долази у зборницу на почетку наставе, у току 1. и 2. одмора, док за време осталих одмора остају у кабинетима. На огласној табли се запослени обавештавају о актуелним дешавањима, састанцима и седницама.

 

Free Joomla Lightbox Gallery