Радионица и обука за заинтересоване из колектива се одржала 27.12.2017. у учионици 4-1 и 4-3. Аутор и водитељ радионице је била Светлана Лачански. После презентације о идентитету, стереотипима, предрасудама и дискриминацији, групе су имале задатке на којима су уочавали, тумачили, описивали, састављали песме и др. с циљем подизања нивоа свести о датој теми и уочавању дискриминације у разним сферама живота. Делови радионице се могу применити на ЧОС-евима и часовима грађанског васпитања. У раду група су коришћене методе читања до критичког мишљења (метода гроздова, чинквина, метод симулације и грудве).

Free Joomla Lightbox Gallery