У нашој школи су 21.4.2018. одржани акредитовани семинари Klett друштва за развој образовања за наставнике/учитеље школа наше општине:

  1. РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА У ШКОЛИ
  2. УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОМ РАДУ
  3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
  4. МЕЂУПРЕДМЕТНИ ПРИСТУП НАСТАВИ И УЧЕЊУ И РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
  5. ПРИМЕНА ИНТЕРАКТИВНИХ/ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА У НАСТАВИ

 


Free Joomla Lightbox Gallery

Семинар "ИНОВАТИВНЕ ТЕХНИКЕ КООПЕРАТИВНЕ УЧЕЊА" су организовале Жаклина Папшот Козик и Нада Радованов. Био је врло интересантан, применљив у настави и са много практичних примера. Одржан је 3.2.2018. и 10.2.2018. у библиотеци школе.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

У суботу, 16.12.2017. у нашој школи одржан је једнодневни семинар "Настава усмерена на ученика". Предавач је била др Драгана Малешевић.

Током семинара наставници су се упознали са савременим методама наставе и учења, искуствено пролазили кроз кооперативно учење и осмишљавали целине интегративне наставе.

 

СЕМИНАР "КООПЕРАТИВНА ДИСЦИПЛИНА", Kомпетенција: К3, Приоритети: 1, Каталошки број: 37

 

Семинар је одржан 12. и 13. децембра 2015. за учитељице и наставнике/це и носи 16 бодова.

Током обуке наставници су се упознали са теоријским концептом понашања и мотивима који покрећу понашање ученика и оспособљени су да препознају и објективно опишу понашање ученика, као и да идентификују циљеве понашања. Учили су о различитим стратегијама и техникама интервенције и оспособљени су да одаберу одговарајућу интервенцију у тренутку непримереног понашања. Поред тога, оспособљени су да осмисле стратегије изградње самопоштовања за конкретне ученике и за успостављање сарадње са родитељима у корекцији непримереног понашања.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

СЕМИНАР "КАКО УЧИТИ-МОТИВАЦИЈА И МЕТОДЕ УСПЕШНОГ УЧЕЊА" Компетенција: К2, Приоритети: 2, Каталошки број: 383

21. августа 2015. године одржан је семинар "Како учити- мотивација и методе успешног учења". Семинару су присуствовали учитељи, стручни сарадник-психолог, помоћник директора и директор школе. Семинар доноси 8 бодова стручног усавршавања.

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.