Почетком априла, у оквиру стручног усавршавања унутар установе, одржана је едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" на којој су представљене различите активности које одељенске старешине могу да реализују на ЧОС-овима са својим ученицима. Више о овој активности можете погледати овде.

Стручни тим за инклузивно образовање је донео план додатне подршке ученицима којима је она потребна.

Поред тога, Стручни тим за инклузивно образовање осмислио је различите активности како би унапредио инклузивну климу у школи: обележен је Светски дан ретких болести и Светски дан Рома, ученици су учествовали у пројекту "Упознајмо ретке болести" који је реализован у сарадњи са невладином организацијом "22q ex YU" и одржана едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" за учитеље и наставнике.

 

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.