Стручну тему су презентовале учитељице 3. разреда, Биљана Шијаков и Дара Дракулић, које овакав тип наставе примењују те су њихова искуства, начин припреме и извођења показале колегиницама.

Интерну обуку "Карактеристике успешно и неуспешно вођених тимова" су реализовале, 24.12.2018. наставница информатике Тијана Аугустинов и педагог Милена Јовановић

ИНТЕРНА ОБУКА: „ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА АНАЛИЗУ УЏБЕНИКА ПРЕМА ЗАДАТИМ КРИТЕРИЈУМИМА“

Учитељицe Драгана Милановић и Горана Радојевић, као и психолог
Весна Вујичић су 27.4.2018.
у школи организовале радионицу и обуку на ову тему. Основна идеја за рад је била да се проуче уџбеници различитих издавача по основним критеријумима који одликују један уџбеник, а усаглашене су са Правилником о стандардима уџбеника ( „Службени гласник РС“ број 72/09). Чињеница је да често учитељи (практичари) немају увек могућност да анализирају уџбенике и дају своје предлоге .
СВРХА УЏБЕНИКА   - Уџбеник је књига која има претензије да на читаоца делује формативно: да мења, да утиче, да усмерава, да покреће, да формира.Уџбеник се не задовољава само тиме да “проследи” информацију како то ради, нпр. eнциклопедија или речник. Уџбеник на систематичан и комплексан начин повезује релеватне садржаје стварајући системе који омогућавају повезивање и умрежавање појмова наспрам спонтано формираних појмова (псеудопојмова) насталих на основу спонтаног искуства ученика.

На обуци су биле присутне учитељице првог и четвртог разреда наше школе.
 

Free Joomla Lightbox Gallery

Психолошкиња Оливера Михић која већ дуги низ година ради у карловачкој основној школи, а стицањем околности имала је прилику да ради са децом из Дечјег села, која су из напуштених породица, породица у којима се дешавало насиље, понека и злостављана, већина занемаривана, па је презентовала на примерима из праксе како решава и ради са децом која имају поремећај у понашању и децом са посебним потребама. Приказала је писани материјал који је осмислила у раду са том децом, формуларе које користи у раду са родитељима, методе које су имале ефекта у асоцијалном понашању, агресивном и несарадљивом. Она ту децу прати кроз цео процес школовања и када оду из основне школе и пружа им помоћ и подршку, када треба.

 

Учитељица Драгана Милановић је у библиотеци школе, 28.12.2017. организовала радионицу и обуку на ову тему, на којој је приказала како она са својим ученицима процењује рад себе и ученика кроз учење самовредновања. Приказала је примере формулара помоћу којих: ученици врше самовредновање, родитељи вреднују ученике и учитељицу и учитељица саму себе вреднује. Радионичарски рад се састојао у анализи иницијалних тестова по активима и вредновању истих.

 PPS3

Po

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.