Обавештење о одржавању пробног завршног испита за школску 2022/2023.

Обавештавамо Вас да ће се Пробни завршни испит за ученике 8 разреда одржати 24.03 и 25.03.2023. (петак и субота) у холу школе и то:

24.03.2023. (петак):

Математика у времену од 12.00 – 14.00 часова

25.03.2023.(субота):

Српски језик у времену 9.00-11.00 часова

Изабрани предмет у времену 11.30-13.30 часова

Напомена:

Ученици долазе у школу 24.3.2023. и 25.3.2023. године на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине.

Одељењски старешина дели ученицима идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом.

Ученици су обавезни да буду у школи 60 минута пре сваког теста. Приликом прозивања ученика пре уласка у зграду школе, ученици треба да стоје у реду на месту које је обележено за њихов разред након чега ће бити прозивани, а затим и спроведени у хол школе. Ученици седају у клупу са редним бројем који се налази и на Јединственом списку ученика који ће бити видљив на улазу у школу, као и на огласној табли за ученике два дана пре почетка полагања. Поред имена и презимена, писаће и који изабрани предмет полаже на трећем тесту, а писаће и поред броја на клупи у којој буде седео.

Дежурни наставник у холу дели ученицима тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста.

Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.

Рад на тесту је 120 минута.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита и последњих 15 минута.

Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Шта представља пробни испит?

- пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

– на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

– резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

– резултате са пробног завршног испита наставници ће користити у планирању активности за припремање ученика за завршни испит, за постизање бољих резултата;

На пробно тестирање ученици доносе:

за српски језик и тест из изабраног предемета: графитну оловку, хемијску оловку и гумицу

за математику: графитну оловку, хемијску оловку и гумицу, троугао, шестар и лењир

Не сме се унети у учионице следеће: налив перо, „пиши-бриши” оловке, калкулатор, мобилни телефон.

Од личних ствари ученици могу у хол унети флашицу са водом.

Ученици су дужни да, на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, белешке, папире, храну и сл. осим воде.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.


 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.