Пробни завршни испит –

упутство за ученике и родитеље

 • Ученици долазе у школу 9.4. 2021. године на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине.
 • Приликом доласка у школу доносе и ђачку књижицу, ради провере од стране одељењског старешине да ли су сви ученици       уписали шифру на одговарајуће место у ђачке књижице.
 • Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама и подацима о ученику и школи - Примерак за ученика.
 • Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.

 • Пробни завршни испит из математике       ученици полажу 9.4.2021.године са почлетком у 13 часова.
 • У складу са тим ученици долазе у школу у  12, 15 часова,
 • Пробни завршни испит из српског језика ученици полажу 10.4..2021.године са почлетком у 9       часова
 • У складу са тим ученици долазе у школу у  8, 15 часова,
 • Пробни завршни испит-комбиновани тест ученици полажу такође 10.4.2021.године после паузе од 30 минута, тј са почлетком у 11,30 часова.

 • Приликом прозивања ученика пре уласка у зграду школе, ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред.
 • На  пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу).
 • По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.
 • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.
 • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
 • Дежурни наставник  упознаје ученике са правилима израде теста.
 • Рад на тесту је 120 минута.
 • Након завршетка рада ученик се јавља дежурном наставнику и тест предаје наставнику, а наставник примерак који иде ученику потписује и даје ученику,

Опште напомене

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Хемијска оловка“ пиши-бриши” има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, тј- тест из српског       језика пре 13.45; тест из математике пре 11,45, а комбиновани тест       пре 12,15.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

           Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

.


 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.