Ученици 3-3 су 17. маја 2024. године посетили Цврцину бару, Тиквару и Дунав. Циљ амбијенталне наставе је упознавање ученика са барама и језерима као природним воденим животним заједницама, оспособљавање ученика за увиђање и разумевање повезаности биљака и животиња које живе у барама и језерима и поред њих и развијање и неговање одговорног односа ученика према биљном и животињском свету бара и језера.

Упознали су се са биљним и животињским светом водених заједница. Том приликом су видели лабуда и дивљу патку са младунцим, сиву чапљу, корморана, корњаче и роду и разговарали о њиховом изгледу, карактеристикама и разлозима њиховог битисања у одређеном станишту, али и другим становницима баре. Такође, сазнања су проткали и легендама о постанку и називу биљака и њиховим лековитим својствима. Kрај Цврцине баре су видели трску, рогоз и локвањ, али и врбу, тополу и друго дрвеће. Уочили су разлике и сличности у условима живота у барама и језерима, аргументовали због чега су баре и језера значајни и уочили неодговоран однос људи према барама и језерима.            
На путу до Дунава прошли су поред куће која има тршчани кров, па је то била прилика да наведу где и зашто се користила и користи трска, врба и рогоз.
Након обиласка, ученици су се сместили на обалу Дунава и радили задатке на обрађену тему, путем квиза препознавали о којој животињи је реч на основу кратког описа и читали своје радове које су припремили код куће.
У природи је одржан и час из математике, српског језика и физичког и здравственог васпитања.

Joomla Plugins

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.