Током школске 2010/2011. године наша школа се укључила у пројекат Образовање за све чији је основни циљ побољшање доступности и унапређивање квалитета образовања и васпитања за децу из маргинализованих група.

Пројекат је оствариван кроз неколико активности, а основна је била обука и увођење педагошких асистената у предшколске установе и основне школе. Поред тога одржане су и обуке за запослене у установама у којима су ангажовани педагошки асистенти у циљу развијања нових педагошких приступа који ће помоћи у реализацији инклузивног образовања. Трочлани тим школе који је прошао обуку био је задужен да осмисли мини-пројекат који ће се реализовати у школи, а доприноси побољшању услова образовања ученика из маргинализованих група. Као један од проблема тим је препознао да ученици који имају сметње у развоју или припадају маргинализованим групама често буду жртве малтретирања од стране вршњака и да наставници нису обучени како да реагују у ситуацијама када им се обрати ученик са проблемом. Циљ мини-пројекта био је оснаживање ученика и наставника за реаговање у ситуацијама када је ученик изложен малтретирању. Направљен је акциони план за реализацију следећих активности:

1. активност – осмишљавање процедура реаговања у ситуацијама када је ученик изложен малтретирању – одговоран Тим за заштиту деце/ученика од насиља

2. активност – радионице за ученике са којима ради ПА у циљу подизања самопоштовања ученика – одговоран психолог и педагошки асистент

3. активност – оснаживање Тима за заштиту деце/ученика од насиља за правилно реаговање када им се обрати ученик који је изложен малтретирању - одговоран психолог

Током другог полугодишта реализоване су следеће активности

1. осмишљавање процедура реаговања у ситуацијама када је ученик изложен малтретирању

• Тим за заштиту деце/ученика од насиља упознат је са идејом да се осмисле процедуре реаговања у ситуацијама када је ученик изложен малтретирању на састанку који је одржан 24.3. Договорено је да се процедуре разраде до наредног састанка

• На састанку Тима одржаном 6.4. разрађене су процедуре реаговања за наставнике, израђен је плакат и договорено да се и Ђачки парламент укључи у израду процедура за ученике

• Ђачки парламент одржан је 8.4. и на њему су ученици упознати са иницијативом Тима и договорено је да се заједнички разраде процедуре и изради плакат на коме ће оне бити описане, а који ће бити доступан свим ученицима

• Представници парламента су плакат за ученике завршили 20.4. и он је окачен у холу школе, а плакат за наставнике је изложен у зборници

2. радионице за ученике са којима ради ПА

• Са ученицима са којима ради педагошки асистент током априла одржане су две радионице у циљу подизања самопоштовања ученика. Водитељи радионица су били психолог и педагошки асистент.

3. оснаживање Тима за заштиту деце/ученика од насиља за правилно реаговање када им се обрати ученик који је изложен малтретирању

• 21.4. одржан је интерни семинар за чланове Тима за заштиту деце/ученика од насиља у којем је учествовао и педагошки асистент. Циљ семинара био је да се наставници упознају са правилним реаговањем у ситуацијама када им се обрати ученик који је изложен малтретирању и које врсте комуникације би требало да избегавају а које врсте комуникација оснажују ученике у решавању проблема.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

 PPS3

Po

DualnoUpis

 

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.