На седници Наставничког већа одржаној 30. 10. 2015. године педагог Сања Ралић путем презентације представила је нови Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гласник РС бр.86/2015").

Педагог је упознала чланове Наставничког већа са новинама у Правилнику- облици стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начини организовања сталног стручног усавршавања као и бодовање сталног стручног усавршавања. Такође је представила Листу вредновања стручног усавршавања у установи- облике стручног усавршавања које ће школа вредновати за стручно усавршавање у установи у току школске године.


 PPS3

Po

DualnoUpis

 

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.