Учитељица Драгана Милановић је у библиотеци школе, 28.12.2017. организовала радионицу и обуку на ову тему, на којој је приказала како она са својим ученицима процењује рад себе и ученика кроз учење самовредновања. Приказала је примере формулара помоћу којих: ученици врше самовредновање, родитељи вреднују ученике и учитељицу и учитељица саму себе вреднује. Радионичарски рад се састојао у анализи иницијалних тестова по активима и вредновању истих.


 PPS3

Po

DualnoUpis

 

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.