ИНТЕРНА ОБУКА: „ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА АНАЛИЗУ УЏБЕНИКА ПРЕМА ЗАДАТИМ КРИТЕРИЈУМИМА“

Учитељицe Драгана Милановић и Горана Радојевић, као и психолог
Весна Вујичић су 27.4.2018.
у школи организовале радионицу и обуку на ову тему. Основна идеја за рад је била да се проуче уџбеници различитих издавача по основним критеријумима који одликују један уџбеник, а усаглашене су са Правилником о стандардима уџбеника ( „Службени гласник РС“ број 72/09). Чињеница је да често учитељи (практичари) немају увек могућност да анализирају уџбенике и дају своје предлоге .
СВРХА УЏБЕНИКА   - Уџбеник је књига која има претензије да на читаоца делује формативно: да мења, да утиче, да усмерава, да покреће, да формира.Уџбеник се не задовољава само тиме да “проследи” информацију како то ради, нпр. eнциклопедија или речник. Уџбеник на систематичан и комплексан начин повезује релеватне садржаје стварајући системе који омогућавају повезивање и умрежавање појмова наспрам спонтано формираних појмова (псеудопојмова) насталих на основу спонтаног искуства ученика.

На обуци су биле присутне учитељице првог и четвртог разреда наше школе.
 

Free Joomla Lightbox Gallery

 PPS3

Po

DualnoUpis

 

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.